Untitled

UPPSALA DOULASTÖD – DIN DOULAGRUPP I UPPSALA LÄN

Ett team- för en trygg förlossning

 

Doulastöd och fotografi

foto 2022-01-11 12 54 26.jpg

OM OSS

Bakom Uppsala doulastöd står doulorna Johanna och Sarah som brinner för att alla ska ha rätt att föda tryggt på sina villkor och få en stärkande förlossningsupplevelse. Vi finns här för att guida både dig som gravid och eventuell partner genom både graviditeten, förlossningen och första tiden med bebis. Vi vill att din/er väg in till föräldraskapet ska kännas trygg och glädjefylld. Kontakta Uppsala doulastöd idag för att boka ditt introduktionsmöte.

 

HUR DOULAN HJÄLPER TILL

Professionellt och kontinuerligt stöd

En doula är utbildad i att ge kontinuerligt, sakligt och medkännande stöd genom graviditeten och den första tiden med den nyfödda. Efter att ha undersökt dina behov gör doulan upp en personlig plan för just din växande familj. Forskning visar att en doula gör förlossningen till en mer positiv upplevelse, oavsett var den äger rum.

 

Att föda med stöd av en doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. I studierna framgår det även att föräldrar som haft stöd av en doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse! 

 

Doulaeffekten: 

  • Antalet kejsarsnitt minskar 

  • Komplikationer minskar 

  • Förlossningens längd minskar 

  • Behovet av medicinsk smärtlindring minskar 

  • Önskemål om ryggbedövning (epidural) minskar 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder för Doulapaket

 

 
 
Untitled

Ina May Gaskin

"Whenever and however you give birth, your experince will impact your emotions, your mind, your body and your spirit for the rest of your life"