top of page

Villkor för doulastöd

På Uppsala doulastöd arbetar vi i team. Huvud-doulan blir den du/ni kontaktat, men vi hjälper varandra under jourtiden. Vi vill att ni ska känna er trygga med oss båda, därför har ni möjlighet att träffa backup-doulan också, då det är hon som rycker in vid förhinder hos huvud-doulan.

Vi vill skydda Er förlossnings-upplevelse och värna om Era känslor. Vi ska göra vårt allra bästa för att Ni ska få en så bra upplevelse som möjligt. 

Detta är villkor som gäller när du önskar anlita oss på Uppsala doulastöd. Här nedan beskrivs vad som ingår i uppdraget samt vilka rättigheter/skyldigheter alla parter har.

 

Första kostnadsfria mötet:

 • Vi träffas på exempelvis ett cafe, hemma hos er eller digitalt. Mötet tar ca 1h.

 • Vi pratar om hur ett doulauppdrag ser ut, era förväntningar och tankar.  Ni får möjlighet att titta på kontraktet.

 • Efter mötet har ni en veckas betänketid om ni vill gå vidare med oss eller inte. Efter en vecka kan vi inte lova att vi har möjlighet att bokas.

 • När ni bestämt er för att anlita oss, skriver vi alla under kontraktet och den första fakturan skickas ut till er.

 

Innan förlossningen:

 • 2 förlossningsförberedande samtal: Vi varvar teori, övar praktiskt och pratar igenom dina/era förväntningar. Totalt 3-4h.

 • Förlossningsjouren startar två veckor innan beräknad förlossning och fortsätter fram tills barnet är fött. Vid önskan om extra jourveckor tillkommer en kostnad på 500 kr/vecka.

 • Du/ni når oss dagtid för frågor och funderingar.

 

Under jourtiden:

 • Huvud-doulan finns tillgänglig dygnet runt.

 • Vi välkomnar er att höra av er, gärna mer ofta än sällan, kring uppdateringar om hur ni har det och om ni funderar kring något.

 

Under förlossningen:

 • Det är ditt/ert ansvar att ta kontakt med huvud-doulan när ni känner att det börjar dra igång. Vi diskuterar då från vilket skede ni önskar att ha oss/en av oss med. Det kan vara hemma under latensfasen, eller så möts vi upp på sjukhuset. Som ensamstående är det möjligt att båda doulorna i teamet är med under latensfas och på förlossningen om det önskas.

 • Som doula har vi 3 timmars inställelsetid, från det att ni kontaktat oss och bett oss komma.

 • Vi har inget medicinskt ansvar under förlossningen. En doulas uppdrag är att ge emotionellt och känslomässigt stöd till både den födande och en eventuell stödperson, samt fungera på det sätt vi kommit överens om.

 • Vi kan heller inte vara röst mellan dig och personalen då detta inte är tillåtet för en doula.

 

Efter förlossningen:

 • Eftersamtal 3-7 dagar efter förlossningen då vi går igenom din/er upplevelse av förlossningen och detta är även vårt avslutande möte

 • Vi erbjuder även Post partum stöd om du/ni känner behov av avlastning i hemmet när ni kommit hem. 

Betalning:

Du kan välja mellan att faktureras för hela summan på en gång, alternativt dela upp den utifrån en betalningsplan som vi kommer överens om. Vi brukar också kunna dela upp fakturan där första delen motsvarar kostnad för samtalen och jouren och den sista fakturan för födseln. Men vi är flexibla och kan utgå från dig.

 

Om något oväntat händer:

Avtalet kan sägas upp av dig. Säger du upp kontraktet inom 7 dagar efter kontraktskrivning faktureras du endast 1500 kr för bokningsavgiften.

Sägs avtalet upp mer än 7 dagar efter kontraktskrivning fram till innan jourperioden har påbörjats betalar du endast bokningsavgiften samt för administration, totalt 3000 kronor.

Sägs avtalet upp efter att jourtiden påbörjats betalar du ytterligare 3500 kronor (totalt 6 500 kronor) på grund av bortfallen inkomst då doulan tackat nej till andra uppdrag.

6 500 kronor betalas oavsett om doulan av olika anledningar (snabb förlossning, inkallad för sent, eller andra anledningar) inte deltar under själva förlossningen.  

bottom of page